Navigation
Boerderij Buitenverwachting

Boerderij Buitenverwachting

location_on
Vlietkade 2
Hoogmade
label
Monumenten Groenten / Fruit Overige streekproducten Kaas / Zuivel

Boerderij Buitenverwachting

Dit blijkt onder meer uit de bij het opknappen van de opkamer raamkozijnen in 2003 op de bovendorpel aangetroffen zin die luidt dat D. Audier en A. Weijdert deze hebben ondergelegt op 29 juni 1862. 1862 is ook het jaar dat Cornelis van Rijn afkomstig uit Bodegraven op deze vernieuwde boerderij neerstrijkt. Deze Cornelis is dan de stamvader van de familie die nog steeds op deze boerderij boert. Cornelis was dan niet de eigenaar, maar de eerste pachter. Eigenaar van de boerderij is de historicus en politicus Groen van Prinsterer. Groen van Prinsterer heeft een boerderij op ongeveer dezelfde plaats gekocht in 1841. Het is deze boerderij die in 1862 is herbouwd of gerenoveerd. Waar de naam Buiten Verwachting vandaan gekomen is, is onzeker, misschien heeft Cornelis deze naam aan de boerderij gegeven. Hoe Cornelis pachter heeft kunnen worden is ook niet met zekerheid te zeggen al zal wel hebben meegespeeld dat Cornelis protestant was, behorende tot de Nederlandse hervormde kerk. Groen van Prinsterer was tenslotte overtuigd protestant en grondlegger van de protestants-christelijke politiek in Nederland. Cornelis was dan hervormd, maar de meeste bewoners van Hoogmade waren katholiek. Dit omdat de ambachtsheren van Hoogmade ook katholieken waren. Vaak gold in een gebied de religie van de heer het Cuius regio, eius religio oftwel wiens gebied, diens gebed!

Als Cornelis op Buiten Verwachting in Hoogmade gaat wonen woont wordt hij niet alleen omringd door leden van een andere gezindte, maar ook geïsoleerd van de verdere buitenwereld. Al wordt er in 1863 een weg tussen Hoogmade en Leiderdorp aangelegd. Er is dan echter nog geen brug over de Does. De enige verbinding met de buitenwereld voor Buitenverwachting is het pad over de dijk naar Woubrugge en de roeiboot. Als het water in de winter hard bevroren is en er geschaatst kan worden neemt de bewegingsvrijheid aanmerkelijk toe.  Dit isolement wordt gedeeltelijk opgeheven wanneer er in 1872 een weg tussen Hoogmade en Woubrugge wordt aangelegd en een brug over de Does wordt gebouwd.  Deze weg is tien jaar jonger dan de boerderij, vandaar dat de boerderij met de achterkant naar de weg staat. De voorkant is gericht op wat ten tijde van de bouw de hoofdweg was, de kade langs de Does en de Does zelf.

Na de dood van de kinderloos gebleven Groen van Prinsterer, is de Boerderij in handen gekomen van de familie de Rantiz. Dit was een van oorsprong Poolse adellijke familie die zich in Nederland vestigde en goede banden onderhield met het koningshuis. De boerderij is lange tijd in handen van deze familie gebleven, terwijl zij steeds aan een van Rijn verpachten. Eind twintigste eeuw was de weg door het dorp niet meer toereikend voor het vele verkeer dat gebruik van maakte. Daarom is in 1986 een weg om het dorp heen gelegd, deze weg liep ook door de vlietpolder en ging precies over de plek waar de zomermelkstal van Buitenverwachting zich bevond. Er moest toen een nieuwe melkstal gebouwd worden, mede hierdoor te samen met het aantreden van een nieuwe generatie de Rantiz als eigenaren heeft Henk van Rijn Buitenverwachting kunnen kopen. Henk van Rijn is dan de vijfde generatie van Rijn die op de boerderij heeft geboerd, maar de eerste eigenaar. Toen de boerderij werd aangekocht is er een nieuwe stal gebouwd voor de melkkoeien aan de Groenhweg 2a. Dit is een open front ligboxen stal met ruimte voor 60 koeien. Naar mate de jaren vorderden veranderde de bedrijfsvering van een gangbaar bedrijf naar een meer natuurlijke manier van boeren. Uiteindelijk resulteerde dit in 2000 in een omschakeling naar biologische productie. Dit omdat het zowel aansluit bij Henk’s opvattingen als die van zijn zoons Bastiaan en Corneel. Henk boert inmiddels samen met zijn zoons, met de zesde generatie van Rijn. De zevende staat inmiddels ook al in de kinderschoenen.

Bibliographie: Koos los. De geschiedenis van de van Rijnen, vijf en een halve eeuw boeren en pannenbakkers. 

Contactgegevens

Boerderij Buitenverwachting

location_on Vlietkade 2
Hoogmade
informatie

Bezoekt u Kaag en Braassem Promotie als toerist en wilt u meer informatie?

Bekijk de toeristeninformatie
informatie

Meer weten hoe Kaag en Braassem het beste te bereiken is per auto, bus, fiets of per boot? 

Naar bereikbaarheid
informatie

Op zoek naar alle praktische zaken, burgerzaken en meer over de gemeente Kaag en Braassem?

www.kaagenbraassem.nl